Sydjyllands største autogenbrug | en god del bedre

Privatlivspolitik

Oplysning om persondata til kunder. 

Retningslinjer for behandling af personlige oplysninger for kunder i forbindelse med kundeforhold hos Rødding Autogenbrug ApS cvr. 75858418.

Som kunde i forretningen accepteres denne privatlivspolitik. 

Oversigt 

1. Generelt 

2. Personoplysninger 

2.1 Hvad er personoplysninger 

2.2 Hvor længe opbevares personoplysninger 

2.3 Hvad bruges personoplysninger til. 

2.4 Hvordan beskyttes personoplysninger. 

2.5 Retten til adgang til personoplysninger. 

2.6 Retten til indsigt i registrerede personoplysninger. 

2.7 Retten til sletning af personoplysninger 

2.8 Ændring af dine personoplysninger. 

3. Kontakt. 

1. Generelt 

Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig. 

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye databeskyttelseslov, der supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”) 

Nedenfor kan du læse om de informationer, vi indsamler, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger. 

2. Personoplysninger 

2.1 Hvad er personoplysninger

Selskabet beder om dine almindelige kontakt oplysninger, når du ønsker at indgå aftaler. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen. 

De personoplysninger der indsamles, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du køber hos os. 

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, opbevares i firmaets it-system. 

2.2 Hvor længe opbevare vi personoplysninger? 

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med firmaet består. 

Når du køber varer eller tjenesteydelser hos firmaet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret og en evt. fortrydelsesfrist og garantiperiode er udløbet. 

Under det løbende aftaleforhold opbevares disse oplysninger, vi indsamler om dig i vores it system. 

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos selskabet i en periode på 5 år fra udgangen af regnskabsåret, hvor handlen er indgået. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt januar 2018, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil 1. juli 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet. 

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til? 

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med selskabet og fremsendelse af faktura. 

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen. 

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger. 

2.4 Beskyttelse af personoplysninger 

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, i vores it system med begrænset adgang , eller i aflåst skab,  som kun benyttes af medarbejdere, der er særlig betroet til dette. 

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre at behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder. 

2.5 Retten til indsigt i dine personoplysninger. 

Du har som kunde hos Rødding Autogenbrug ApS ret til at få information om personoplysninger vedrørende dig selv, og hvordan informationerne behandles. 

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til firmaet.

Du er desuden berettiget til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. 

 

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af selskabet uden unødig forsinkelse. 

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger 

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet uden unødig forsinkelse, hvis selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, og herunder behandle, dine personoplysninger. 

Bemærk venligst, at såfremt firmaets behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes. 

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger 

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3 Kontakt 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig, kan du rette henvendeles til Hanne Vibeke Nielsen evt. på følgende mail: rhn@dataophug.dk 

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. 

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til datatilsynet. 

Datatilsynet, Borgergade 28,5 1300 København K 

Tlf. 3319 3200

 Mail dt@datatilsynet.dk 

 

Med venlig hilsen 

Rødding Autogenbrug ApS 

Senest revideret december 2020

Næste revision 2021